Kelembutan Rahasia Taubat

Adab dan Akhlak

Harga:Rp 15.000,00
Habis

 

 

Penulis: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Cover: UV + shrink

Ukuran: 14 cm X 21 cm, 132 halaman

Orang yang beriman pastilah akan tergugah hatinya dengan panggilan Allah dan ajakan Rasul-Nya kepada sebuah amalan yang dinamakan dengan taubat. Betapa tidak, seluruh anak Adam adalah makhluk yang sering berbuat dosa. Sedangkan dosa itu pastilah merugikan pelakunya dan membawa kepada kecelakaan. Jika tidak ditaubati maka pelakunya terancam dengan bahaya yang sangat dahsyat yaitu adzab yang pedih dan menghinakan di neraka. Tetapi dengan taubat maka hal-hal yang merugikannya itu tidak akan menimpanya, bahkan Allah menggantikannya dengan keselamatan dan kebahagiaan.

Namun, taubat itu tidak terbatas pada taubat dari perbuatan dosa seperti yang selama ini kita pahami. Di balik itu ternyata ada sebuah taubat yang menghantarkan pelakunya menuju sebuah kedudukan tertinggi di sisi Allah Rabbul Alamin. Kedudukan tersebut adalah kedudukannya para Muqarrabun dan Sabiquna bil khairat. Taubat jenis kedua ini tidaklah diketahui dan dilakukan kecuali oleh orang-orang pilihan dan tidak diketahui oleh kalangan awam.

Buku yang dikarang ulama bergelar Syaikhul Islam ini mengupas permasalahan seputar taubat dengan mendalam dari sisi-sisi yang selama ini jarang tersentuh oleh pengarang-pengarang lainnya. Dengan kepiawaian dan kedalaman ilmunya, beliau membawakan dengan rinci permasalahan-permasalahan pelik yang ada kemudian menerangkannya dengan gamblang berdasarkan Alqur'an, Assunnah, pendapat para salaf dan logika yang sehat.

Dengan menyimak kandungan buku ini, semoga kita semua dapat mengetahui seluk-beluk dan kelembutan rahasia yang terkandung dalam taubat. Dan setelah mengerti dan memahaminya, semoga pula kita dapat mengamalkan jenis taubat yang khusus tersebut hingga dapat mengantarkan kita menuju derajat tertinggi di syurga nan abadi.

W3 Directory - the World Wide Web Directory