Meraih Istiqamah

Adab dan Akhlak

Harga:Rp 12.000,00
Terbatas

 

 

Penulis: Syaikh DR. Shalih Fauzan

Cover: UV + shrink

Ukuran: 12 cm x 18 cm, 60 halaman

Istiqamah adalah suatu hal yang selalu didambakan oleh setiap muslim. Bagaimana tidak? Dengan istiqamahlah akan diperoleh ketenangan, ketegaran dan kebahagiaan baik di dunia maupun akherat. Orang-orang yang istiqamah tidaklah ditimpa kesedihan ataupun rasa takut. Dan mereka adalah calon-calon penghuni jannah, sebagaimana firman Allah,

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami ialah Allah', kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan." (Al Ahqaf: 13-14)

Dan mereka akan didatangi para malaikat yang menjadi pelindung mereka di dunia maupun akhirat dan menghibur mereka dengan jannah, sebagaimana firman Allah,

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Rabb kami adalah Allah', kemudian mereka istiqamah (teguh pendirian) maka malaikat akan turun kepada mereka sambil mengatakan, 'Janganlah kalian merasa takut dan bersedih dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kami pelindung kalian dalam kehidupan di dunia dan akherat, dan di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan kalian minta. Sebagai hidangan (bagi kalian) dari Rabb kalian yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'" (Fushshilat: 30-32)

Simaklah paparan tentang istiqamah yang disampaikan Syaikh Dr. Shalih Fauzan, seorang ulama besar yang merupakan anggota Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi. Semoga melalui paparan beliau para pembaca mendapatkan penjelasan yang dapat menghantarkan kepada istiqamah yang didamba.

W3 Directory - the World Wide Web Directory