• Buku Oase Iman
    Buku Oase Iman

Penerbit Buku Islam

Oase Iman Hari Ini

Jangan Suka Mencela (8)

 

 

Dan diriwayatkan melalui Abud Darda', ia berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Sesungguhnya seorang hamba jika melaknati sesuatu maka laknat tersebut naik ke langit. Maka pintu-pintu langit tertutup di bawahnya, kemudian laknat tersebut turun ke bumi, maka pintu-pintu bumi tertutup di bawahnya. Kemudian ia berputar ke kanan dan ke kiri, jika ia tidak menemukan tempat masuk, maka ia kembali kepada orang yang dilaknat jika orang tersebut memang pantas (dilaknat). Tapi jika tidak, maka laknat tersebut kembali kepada yang mengucapkannya.’” Shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud (Dari buku islam Oase Iman).

Dan diriwayatkan melalui Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah bersabda, ‘Sesungguhnya laknat, ia datang kepada orang yang kepadanya laknat ditujukan, jika laknat tersebut mendapatkan jalan atas orang itu atau menemukan tempat lewat pada orang itu. Jika tidak, maka laknat iu akan berkata, ‘Wahai Rabb! Aku telah mendatangi fulan tapi aku tidak menemukan padanya tempat berlalu atau aku tidak mendapatkan jalan padanya.’ Maka kepadanya dikatakan, 'Kembalilah engkau ke tempat engkau datang!’” Hasan Lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad (Dari buku islam Oase Iman).

 

 

 

W3 Directory - the World Wide Web Directory